Економічний енциклопедичний словник

Економічний поділ світу — поділ сфер вивезення капіталу, ринків збуту, джерел сировини, енергетичних ресурсів тощо ТНК та державно-транснаціональним і наддержавним капіталом залежно від масштабів цих форм капіталу і змін у співвідношенні сил між ними в межах світового господарства. Е.п.с. відбувається у двох основних формах: 1) прямій, здійснюваній на вищій стадії капіталізму міжнародними монополіями, а відтак ТНК (як більш розвиненою формою таких монополій); 2) опосередкованій — вивезення капіталу. Серед сучасних ТНК виділяють: а) однонаціональні (яких переважна більшість) за складом контрольного пакета акцій та характером контролю за всією корпорацією; б) наднаціональні (контрольний пакет акцій поділено між власниками з двох і більше країн, і вони здійснюють спільний контроль за корпорацією); в) міжнаціональні (великі пакети акцій придбані власниками з декількох країн, але контрольний пакет перебуває в руках власників транснаціонального капіталу країни базування). Е.п.с. у сфері обігу здійснюють міжнародні картелі та синдикати, у сфері безпосереднього виробництва — міжнародні концерни і трести (див. Транснаціональні корпорації). ТНК зростаються з ТНБ, формуючи транснаціональний фінансовий капітал, який є важливим суб'єктом Е.п.с. З переростанням монополістичного капіталізму в державно-монополістичний Е.п.с. здійснюється за активної участі держави і наднаціональних органів, міжнародних фінансово-кредитних організацій. З часу трансформації командно-адміністративної системи в Україні в капіталістичну економіку її народне господарство стає сферою Е.п.с., що проявляється передусім у завоюванні ринків збуту (тобто у сфері обігу). У процесі Е.п.с. відбувається взаємопроникнення вивезення капіталу, взаємний поділ сфер його вивезення (інтернаціоналізація капіталу), в основі якого — закон нерівномірності економічного розвитку. Найактивніше Е.п.с. на рівні ТНК, держави і міжнародних фінансово-кредитних організацій, зокрема МВФ, здійснюється США. Боротьба за Е.п.с. у наступні десятиліття загострюватиметься через поступове зменшення запасів не відновлюваних ресурсів, з одного боку, та зростання обсягів їх споживання, з іншого. Так, до 2050 потреба в енергоносіях у світі зросте вдвічі, а потреба в нафті зросте вдвічі до 2015.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити