Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Економічний енциклопедичний словник

Економічний потенціал — комплексна характеристика рівня економічної могутності країни, наявних ресурсів і можливостей забезпечувати розширене відтворення, суспільні потреби та соціально-економічний прогрес суспільства. Е.п. складається з потенціалу продуктивних сил, техніко — економічних відносин, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності та господарського механізму, їх діалектичної взаємодії. Е.п. продуктивних сил забезпечується природним, трудовим, технічним, технологічним, науковим, інформаційним, енергетичним потенціалом тощо та їх співвідношенням і взаємодією. Е.п. техніко — економічних відносин залежить від ступеня розвитку суспільного поділу праці (рівня спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва тощо), концентрації виробництва та ін. Е.п. організаційно-економічних відносин визначається ефективністю менеджменту, маркетингу та інших елементів. Е.п. відносин економічної власності характеризується ступенем плюралізму типів і форм власності, їх здатністю забезпечити прогрес продуктивних сил і насамперед основної продуктивної сили — людини. Е.п. господарського механізму залежить від його здатності забезпечити оптимальне співвідношення і взаємодію інших підсистем економічної системи, вирішувати властиві їм суперечності, а також інші функції (див. Господарський механізм). Україна займає дуже вигідне географічне і геополітичне положення, найбагатша у світі чорноземами (майже 35% світових чорноземів), має значну кількість мінерально-сировинних ресурсів (розробляється понад 5 тис. родовищ корисних копалин, майже 5% розвіданих корисних копалин світу на 0,4% території планети, які оцінюються в 11,5 трлн дол.), тоді як США — 8,5%, Росії — понад 30 трлн дол. Проте цей потенціал використовується нераціонально. Трудовий потенціал України на час здобуття нею державної незалежності складався з 27 млн. робітників і службовців. З них близько 3 млн. осіб мали вищу освіту, 3,5 млн. — середню спеціальну. У 2003 трудовий потенціал зменшився приблизно на 7 млн. осіб, відбулась значна деградація людини, в т.ч. людини — працівника (див. Деградація людини). Техніко — технологічний потенціал України (рівень розвитку її техніки і технології) заснований переважно на машинній і ручній праці (близько 40% усіх працівників зайняті ручною працею) і лише частково на автоматизованій праці. Науково-технічна діяльність України велася в 1900 наукових установах, організаціях і підприємствах, кількість зайнятих нею — майже 500 тис. осіб, з яких 6,5 тис. — доктори наук, майже 60 тис. — кандидати наук, що становило 5,4% всього працездатного населення. Водночас світового рівня розвитку в Україні досягнуто лише в математиці, фізиці твердого тіла, фізико — хімічних основах металургії, фізіології, клітинній інженерії. Але значний за кількістю науковий потенціал використовувався незадовільно, Україна поступово втрачає передові позиції в деяких напрямах фундаментальної та прикладної науки, а за роки незалежності науковий потенціал було значною мірою зруйновано (див. Економічна незалежність наукова). Організаційний потенціал України характеризується низьким рівнем упровадження сучасних форм і методів організації виробництва і праці, зокрема відсутністю сучасного менеджменту, маркетингових досліджень, таких програм, як участь у прибутках, гуртках якості, збагачення якості праці та ін. Е.п. техніко — економічних відносин України характеризується насамперед недостатнім розвитком суспільного поділу праці, участі у міжнародному поділі праці та ін. У 90-х XX ст. — на початку XXI ст. здійснювалася кланово-номенклатурна приватизація економіки, замість подолання відчуженості працівників від засобів виробництва, створеного продукту інтенсивно впроваджувалися нові, антигуманні форми відчуження. В Е.п. господарського механізму України у 90-х XX ст. впроваджувалися застарілі ринкові важелі саморегулювання економіки (які застосовувалися в XIX— на початку XX ст.), відбувалася надмірна лібералізація економіки, руйнування державного управління та ін., що призвело до поглиблення економічної кризи.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.