Економічний енциклопедичний словник

Економічний район (ЕР) — у широкому значенні — форма територіальної організації господарства країни, господарська територія, на якій на основі територіального поділу праці, особливостей структури господарства, ресурсів, спільності соціально-економічних, екологічних, демографічних проблем формується і розвивається територіально-господарський комплекс з метою підвищення життєвого рівня населення. ЕР взаємопов'язані суспільним поділом праці, постійним обміном продукції, яку вони виробляють, та іншими економічними відносинами. Основними принципами економічного районування є: 1) економічний, згідно з яким ЕР — спеціалізована територіальна частина господарства країни з відповідним комплексом допоміжних і обслуговуючих виробництв; 2) національний, який передбачає раціональну відповідність районів національним утворенням, особливостям їх праці, побуту та культури в інтересах зміцнення їх єдності як окремих територіально-господарських комплексів; 3) адміністративний, що визначає єдність економічного районування і територіального політико — адміністративного поділу країни та створює умови для найвагомішого впливу державного керівництва на розвиток всього господарства країни. Традиційно, в межах України виділяють 6 ЕР: Центральний, Західний, Північно-Східний, Східний, Придніпровський, Південний. Водночас деякі фахівці пропонують внести зміни в економіко — географічне районування країни. У 90-х XX ст. практичного застосування набула така таксономія ЕР: основний ЕР — підрайон — область — округ — низовий район — поселення. Основні ЕР — це базові спеціалізовані частини господарства країни з численними взаємопов'язаними галузями й виробництвами, що відображають найбільш повний і завершений територіально-виробничий комплекс в усій таксономії економічного районування країни. З 2005 в Україні розпочалась адміністративна реформа, результатом якої стане зміна територіальної організації господарства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити