Економічний енциклопедичний словник

Економічні інтереси — 1) усвідомлені економічні потреби окремих людей, колективів, соціальних верств і класів, об'єктивні спонукальні мотиви їх економічної діяльності, зумовлені розвитком їхніх потреб, місцем у системі суспільного поділу праці, еволюцією відносин економічної власності та управління нею; 2) користь, вигода. Як форма вияву економічних відносин Е.і. є водночас формою вияву та реалізації економічних законів. Е.і. — найконкретніша форма вияву відносин економічної власності. Відповідно до існування в сучасній структурі таких відносин трьох основних типів власності (приватної, колективної, суспільної) виділяють індивідуальні (приватні), колективні та суспільні Е.і. Водночас Е.і. є формою вияву відповідних видів економічних потреб, їх усвідомлення окремим індивідом, трудовим колективом та суспільством. Тому разом з економічними потребами Е.і. — рушійна сила розвитку суспільного і економічного способу виробництва. Особисті інтереси виражають необхідність задоволення різноманітних потреб окремої людини; колективні потреби (передусім матеріальні) — трудових колективів, а суспільні — сукупних потреб суспільства. Інтенсивний розвиток інтегрованої капіталістичної власності в останні десятиліття у країнах Західної Європи формує новий тип Е.і. — інтеграційних, в яких усвідомлюються спільні потреби країн ЄС. Матеріальна основа розвитку Е.і. — прогрес продуктивних сил і суспільного поділу праці. Між основними формами Е.і. існує діалектична взаємодія (взаємопроникнення, взаємоперехід, взаємозаперечення), тому в межах кожної з форм можуть поєднуватися в різній комбінації інші інтереси.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити