Економічний енциклопедичний словник

Економічні категорії — абстракція, теоретичне вираження й мислені форми реальних економічних систем та притаманних їм економічних законів у взаємодії з розвитком продуктивних сил, властивими їм об'єктивними законами, внаслідок цієї взаємодії формуються спільні для суспільного способу виробництва закони. Цілісна економічна система та закони її розвитку можуть бути всебічно розкриті лише в сукупності Е.к., в їх системі. Окрема Е.к. відображає лише одну зі сторін, елементів такої системи. Оскільки складовими економічної системи є продуктивні сили, техніко — економічні, організаційно-економічні відносини, а також відносини економічної власності та господарський механізм, то кожна з них знаходить своє теоретичне вираження в певній сукупності (підсистемі) Е.к. Двома найважливішими сторонами економічної системи є продуктивні сили і відносини економічної власності. Тому Е.к. — теоретичне вираження, мислені форми передусім відносин економічної власності та властивих їм законів у взаємодії з розвитком продуктивних сил, властивими їм об'єктивними законами. Отже, у кожній Е.к. з урахуванням структури економічної системи відображаються зв'язки й відносини між людьми у процесі привласнення різних об'єктів власності, з одного боку, і виробничі зв'язки між людьми у процесі праці, створення матеріальних благ, взаємодія людини з природою — з іншого. Оскільки Е.к. відображають економічні системи, які об'єктивно існують, вони й самі є об'єктивними. Водночас, як мислені форми і теоретичне вираження таких систем Е.к. відображають певною мірою і суб'єктивний бік процесу пізнання людьми цих систем, зокрема місце вченого у соціально-економічній системі суспільства (оскільки свідомість відображає місце людини в суспільстві), що виявляється в його інтересах, потребах, цілях. Тому одну й ту ж Е.к. можуть по-різному трактувати окремі автори, виділяючи при цьому як першооснову або речовий зміст, або суспільну сторону Е.к. У першому випадку переважає осмислення процесу ставлення людини до речі, а також відносини між самими речами; у другому — зв'язки й відносини між самими людьми (див. Власність економічна; Капітал). Оскільки економічна система зазнає суттєвих та кількісно-якісних змін, еволюціонує від менш розвинених форм, етапів до більш розвинених, то їх розвиток повинен відображатися в русі, мінливості Е.к., у появі нових або у наповненні одних і тих самих категорій елементами суттєво або якісно нового змісту. Необхідність такого діалектичного підходу до осмислення змісту Е.к. відображає принцип історизму. При обґрунтуванні сутності такого економічного закону встановлюється взаємозв'язок між окремими Е.к. або низкою таких категорій, деякою їх сукупністю. Відповідно до критеріїв класифікації економічних законів виділяють відповідні групи Е.к., а в їх межах — типи економічних законів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити