Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Експеримент

Експеримент (лат. experimentum — проба, досвід) — вивчення, дослідження економічних явищ процесів, економічної системи та її елементів через їх відтворення в штучно створених або природних (звичайних) умовах. Е. відіграє значну роль під час економічних реформ і вимагає ретельної підготовки, обґрунтування, всебічних розрахунків результатів. Здійснюється на мікро- і макроекономічному рівнях. У першому випадку в межах окремої бригади, цеху впроваджують нові форми та методи організації виробництва, оплати праці тощо і в разі досягнення позитивних результатів поширюють їх на все підприємство. У другому — в межах окремої або комплексної галузі впроваджують нові форми та системи оподаткування, оплати робочої сили, роздержавлення, в.т.ч. приватизації і в разі досягнення позитивних результатів поширюють на окремі сфери виробництва, а згодом і на всю економіку. Е. дає змогу перевірити на практиці правильність гіпотез, теоретичних положень, ступінь ефективності нових важелів економічного регулювання економіки. Е. також означає дослідження, у процесі якого в заданих умовах змінюють один або декілька факторів за незмінності інших.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити