Економічний енциклопедичний словник

Експортно-імпортні розрахунки підприємств — міжнародні розрахунки, що регулюють платежі за грошовими вимогами і зобов'язаннями між підприємствами, організаціями та зовнішньоторговельними фірмами різних країн, які займаються експортно-імпортними операціями товарів і послуг. З цією метою вони відкривають у банках розрахункові, суброзрахункові, кредитні, спеціальні та інші рахунки, які ведуться в національній валюті і поділяються на декілька основних груп. Такі розрахунки уніфіковані, здійснюються на підставі фінансових документів (векселів, чеків та інших комерційних документів — рахунків-фактур, накладних тощо) та сертифікатів, тобто мають документарний характер.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити