Економічний енциклопедичний словник

Екстенсивний шлях розвитку (лат. extensivus — той, що розширює, подовжує) — спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту всіх факторів виробництва, насамперед зростання трудових ресурсів, за незмінного якісного рівня технічної основи виробництва та інших факторів. В даному випадку продуктивність й ефективність праці залишаються незмінними. Водночас накопичення засобів праці може зумовити підвищення фондоозброєності праці, яке, своєю чергою, зумовлює зростання продуктивності праці, що не дає можливості віднести його лише до Е.ш.р. Ознаками Е.ш.р. є кількісне нарощування обсягів використовуваних виробничих ресурсів, що забезпечує понад 50% приросту продукції; швидкий розвиток галузей і комплексних галузей, які використовують традиційні, а не якісно нові технології. Загалом існує або переважно Е.ш.р., або переважно інтенсивний шлях розвитку, оскільки вони взаємопоєднуються і взаємодоповнюються. Е.ш.р. народного господарства означає посилення витратного характеру економіки. Економічне зростання в Україні на початку XXI ст. було здебільшого екстенсивним, приріст обсягів ВВП незначний, внаслідок цього, а також через паливно-сировинну спрямованість експорту вона дедалі більше відстає від розвинених країн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити