Економічний енциклопедичний словник

Еліта політична (фр. elite — добірне, вибране) — невелика група привілейованих людей, яка займає панівні позиції в соціально-економічній ієрархії, володіє особливими рисами та якостями і бере активну та безпосередню участь у формуванні та здійсненні державної влади або впливає на неї опосередковано. Прихильниками концепції Е.п. були Конфуцій, Планон та інші стародавні мислителі, а за сучасних умов — В. Парето, Г. Моска та ін. Концепція Е.п. заперечує ідеї народного суверенітету, стверджує, що економічна та соціальна нерівність є основою будь-якого суспільства, що з переходом від однієї формації до іншої лише змінюються типи таких еліт. В Україні за роки незалежності Е.п. формувалась на основі абсолютного заперечення будь-яких цінностей соціалістичного суспільства, криміналізації економіки та входження в парламент багатьох представників нової української буржуазії, значна частина яких збагатилася на розкраданні державної власності і намагається уникнути відповідальності шляхом прикриття депутатським імунітетом. Так, до Верховної Ради другого скликання входило близько 300 бізнесменів, третього скликання — понад 300 мільйонерів. Більш демократичним варіантом концепції Е.п. є твердження Р. Річмена, О. Штаммера про наявність різних видів еліт (економічної, "наукової", політичної, адміністративної та ін.), які нейтралізують негативні сторони панування лише однієї еліти і певною мірою перешкоджають встановленню тоталітарної системи. На думку окремих учених, Е.п. оберігає суспільство від стихійного та неконтрольованого натиску основної маси населення. Український політолог В. Липинський доцільність Е.п. доводив потребами національного відродження з боку найактивнішої групи нації, яка на підставі притаманних їй цінностей (культурних, моральних, політичних та ін.) формує цілісну націю. Проте така Е.п. в Україні була здебільшого функціональною (формувалась залежно від посад) і почала активно створюватись 2005.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити