Економічний енциклопедичний словник

Емісія цінних паперів — випуск в обіг акцій, облігацій, казначейських векселів та інших цінних паперів підприємствами, банками, державою (центральними та місцевими органами влади) для залучення додаткових коштів. Е.ц.п., насамперед акцій, здійснюють акціонерні компанії у сфері промисловості, торгівлі, фінансів і кредиту, комунальних і побутових послуг з метою мобілізації коштів для довготермінового інвестування (див. Регулювання емісії цінних паперів). Розрізняють відкриту Е. цінних паперів (розміщення їх серед усіх бажаючих) і закриту (розміщення цінних паперів серед обмеженої кількості учасників). Е. облігацій здійснюють державні органи здебільшого для покриття дефіцитів бюджету. На валютних ринках країни розміщують свої випуски цінних паперів іноземні акціонерні компанії. Існує такий вид Е. цінних паперів, як міжнародна Е., що здійснюється у формі іноземних облігацій, єврооблігацій. В Україні на початку 2004 Е.ц.п. здійснювали 34662 акціонерних компаній, проте лише близько 100 найбільших ВАТ формували реальний ринок акцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити