Економічний енциклопедичний словник

Ефективність державного регулювання економіки — комплексна характеристика результативності різних форм та методів державного регулювання народного господарства. Загальним показником такої ефективності є переважання позитивних результатів регулювання над витратами на утримання відповідних державних органів. Конкретизацією даного критерію є з'ясування результативності окремих функцій державного регулювання економіки (див. Державне регулювання економіки). Загалом можна стверджувати, що Е.д.р.е. є на тривалому проміжку часу високою, оскільки без нього, або за нераціональних дій суб'єктів такого регулювання економіка країни зазнає величезних збитків (див. Криза економічна). Найповніше часткову Е.д.р.е. визначається у разі здійснення раціональної антикризової політики. В західній економічній літературі Е.д.р.е. визначають за допомогою парето-ефективності, тобто економіки, в якій ніхто не може збагатитися інакше, як за рахунок збіднення іншого. З метою максимізації суспільного добробуту В. Парето сформулював правило, згідно з яким для досягнення максимального добробуту неможливо поліпшити становище будь-кого шляхом зміни обсягу виробництва та обміну, не погіршивши становище інших (соціальний оптимум Парето). У разі відсутності змін, які могли б поліпшити добробут одних людей, не погіршивши добробут інших, отримуємо парето-ефективний розподіл ресурсів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити