Економічний енциклопедичний словник

Ефективність соціальна — відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства. Інтеграційним показником Е.с. є підвищення народного (суспільного) добробуту, якості життя. Важливий показник Е.с. — виробництво товарів народного споживання в загальному обсязі виробництва за певний час, як правило, за рік, рівень розвитку сфери послуг. Іншими показниками Е.с. є поліпшення умов і змісту праці, всебічний розвиток здібностей людини, її сутнісних сил, поліпшення навколишнього середовища та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити