Економічний енциклопедичний словник

Ефективність техніко — економічна — категорія, яка виражає результативність розвитку технологічного способу виробництва незалежно від відносин економічної власності та господарського механізму. Двома основними сторонами Е.т.-е. є продуктивна і продуктивно-речова. Продуктивна ефективність розкриває результативність використання продуктивних сил загалом та їх окремих елементів. Показники цієї ефективності: а) результативність використання робочої сили; б) продуктивність, надійність, довговічність, якість засобів праці, яка вимірюється в їх фондовіддачі; в)якість предметів праці; г) прогресивність технології; д) рівень розвитку науки та використання досягнень НТР у виробництві. Продуктивно-речова ефективність характеризує результативність функціонування системи продуктивних сил у взаємодії з їх речовою формою — техніко — економічними відносинами спеціалізації, кооперування, концентрації виробництва та ін. Узагальнювальні показники Е.т.-е. — працемісткість виробництва, питома вага різних технологічних способів виробництва (що базуються на ручній, машинній та автоматизованій праці).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити