Економічний енциклопедичний словник

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) — система, до якої входять Європейський центральний банк та центральні банки країн ЄС, створена для забезпечення стабільності цін, проведення узгодженої валютної політики країн — учасниць та закордонних валютних операцій, розрахункових операцій у межах платіжного балансу та ін. Створена згідно з умовами Маастрихтського договору. ЄСЦБ — відносно незалежна, що виявляється передусім у неможливості примусу з боку урядів щодо покриття ними внутрішніх і зовнішніх боргів. Діяльність ЄСЦБ ґрунтується на ринкових принципах саморегулювання (співвідношенні попиту і пропозиції на валютні ресурси, дотриманні вимог вільної конкуренції тощо) і державного та наддержавного регулювання економіки. Про результати своєї діяльності ЄСЦБ звітує перед Комісією ЄС, Радою ЄС та Європарламентом. Із утворенням Європейського центрального банку поступово знижується роль національних банків країн ЄС.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити