Економічний енциклопедичний словник

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС, з З.ХІ.1993 — Європейський Союз (ЄС) — регіональне західноєвропейське інтеграційне угруповання 25 країн, у межах якого здійснюється поступова інтеграція (об'єднання) національних економічних систем в єдину наднаціональну систему і відбувається перехід до їх наднаціонального відтворення, в т.ч. формування єдиного господарського механізму. Відповідно до структури економічної системи в межах ЄС також здійснюється поступова інтеграція продуктивних сил, техніко — економічних відносин (а в їх єдності — технологічного способу виробництва), організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності та господарського механізму. Аналогічно відбувається перехід до відтворення цих складових в інтернаціональному масштабі. В межах ЄС 2004 проживало майже 455 млн. громадян, в т.ч. 74 млн. із 10 країн, що приєднались того ж року. ЄЕС утворене підписанням Римського договору 1957. Спершу як об'єднання шести країн — ФРН, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Римський договір набув чинності з 1.1.1958. У 1973 до ЄЕС приєдналися Великобританія, Данія, Ірландія, у 1981 — Греція, у 1986 — Португалія та Іспанія. У 1991 на сесії ЄЕС було підписано угоду між ним та Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) про утворення Європейського економічного простору (ЄЕП). До ЄАВТ, створеної 1960, увійшли Великобританія, Норвегія, Данія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Португалія. За роки існування ЄС закладено основи митного союзу та спільного ринку, досягнуто значного прогресу свободи переміщення товарів та послуг, робочої сили й капіталів, планується узгодити єдину податкову, цінову політику тощо, тобто домогтися повної економічної інтеграції, запроваджена єдина валюта — євро. Громадяни країн — учасниць мають змогу пересуватися всередині співтовариства без паспортів і віз (лише з національними посвідченнями особи), почалося взаємне визнання свідоцтв та дипломів про освіту, громадяни 15 країн мають право на постійне проживання в іншій країні за наявності роботи; провадиться спільна сільськогосподарська політика. Поки що економічна інтеграція супроводжується й чималими економічними втратами, зокрема високим рівнем безробіття. Але загалом життєвий рівень більшості населення зростає. Наприкінці 80-х витрати жителів ЄС на продовольство становили до 15% споживчих витрат, нині — до 11%. У 1987 вперше витрати на відпочинок та розваги перевищували витрати на харчування. У країнах ЄС 2003 майже досягнута найвища продуктивність праці, найнижчий розрив між багатими і бідними, найменший робочий день, рівень зарплати у промисловості на 20% вищий, ніж у США та ін. Економічна інтеграція супроводжується соціальною, політичною, юридичною та іншими видами інтеграції у сфері надбудови. На початку XXI ст. ЄС — це переважно конфедеративне утворення зі значними елементами федерації. Рада та Комісія ЄС наділені правом ухвалювати юридично обов'язкові для держав — учасниць рішення з широкого кола питань. Загалом еволюція ЄС відображає закономірний процес поступової трансформації конфедеративного типу наднаціонального економічного угруповання у федеративний. Наднаціональні органи поступово приймають закони лише у межах функцій, які добровільно передають їм національні держави, тому закони окремих країн не можуть суперечити законам співтовариства. З прийняттям 1986 єдиного європейського акта у випадку конфлікту національного права і права співтовариства пріоритет надається останньому. Воно поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб у країнах. Для набуття ним чинності не потрібна згода всіх учасників співтовариства. Сферами такого права, крім названих, повинні стати єдина політика у соціальній сфері, охороні довкілля, фундаментальних дослідженнях, регіонального розвитку. При прийнятті рішень кожна з держав володіє кількістю голосів залежно від економічної могутності. Планується створення Кабінету Міністрів ЄС. До 2010, коли кількість держав співтовариства зросте приблизно до 30, у 2004 — на 10 країн (Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Кіпр, Мальта, яким із бюджету ЄС до 2008 буде надана допомога в сумі 80 млрд.євро), постане питання про обрання президента, головною функцією якого буде координація діяльності держав співтовариства у політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах. ЄС має розгалужену інституціональну структуру. У 2004 прийнято Конституцію ЄС, яку повинні ратифікувати всі країни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити