Економічний енциклопедичний словник

Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) — міжгалузеве об'єднання західноєвропейських держав, метою якого є формування та розвиток єдиного ринку у сфері атомної енергетики (в т.ч. ринку робочої сили), провадження спільних наукових досліджень, інвестицій, а також координація національних програм розвитку атомної енергетики. Створене водночас із ЄЕС 1957 (договір набув чинності з 1958) шістьма західноєвропейськими країнами. Відповідно до цього передбачається проведення науково-дослідних робіт, обмін технічною інформацією, заохочення капітальних вкладень, спільне будівництво найдорожчих підприємств, постачання ядерної сировини, контроль за використанням матеріалів для розщеплення, створення спільного ринку обладнання та сировини, вільний рух капіталів та робочої сили в межах співтовариства тощо. Програма Євратома передбачає вирішення проблеми паливно-енергетичного дефіциту в країнах — учасницях.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити