Економічний енциклопедичний словник

Заборгованість підприємств — борги підприємств, які підлягають сплаті. З.п. спричиняється внутрішніми закономірностями процесу нагромадження капіталу на мікро- (в масштабі окремих підприємств) і макрорівні (у межах національної та світової економіки). Конкретнішими причинами З.п. є посилення залежності підприємств від банків, подорожчання кредитів, зменшення питомої ваги залучених зовнішніх джерел фінансування через механізм випуску акцій, хибна податкова політика та ін. У США заборгованість не фінансових корпорацій з 1949 по 1988 зросла з 64 млрд. дол. до 1,2 трлн дол., з 1995 по 2004 — з 3 трлн дол. до 5 трлн дол. В Україні 2000 по 2003 частка збиткових підприємств і організацій скоротилась з 37,7 до 37,2%, але сума їх збитків зросла з 22,2 до 26,1 млрд.грн.. Рівень З.п. залежить від методики оцінки основного капіталу, землі й товарно-матеріальних цінностей, які входять до валових активів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити