Економічний енциклопедичний словник

Закон зростання екологічних витрат суспільства — економічний закон, який відображає об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки між рівнем інтенсивності використання природних ресурсів на певній території (акваторії), рівнем забруднення довкілля (повітря, води, земель тощо) або інших форм його деградації та необхідністю відповідних компенсаційних витрат на відтворення чи пошук замінників використаних природних ресурсів і відтворення належних умов довкілля. Обґрунтований українським ученим Ю. Туницею. З розширенням масштабів експлуатації природних ресурсів і посиленням деструктивних змін довкілля виникає необхідність пропорційного, наростаючого витрачання коштів і матеріальних засобів на екологічні цілі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити