Економічний енциклопедичний словник

Закон інтернаціоналізації виробництва — закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між процесом переростання економічним способом виробництва меж національних країн, з одного боку, і поступовим формуванням і розвитком процесу поєднання особистих і речових факторів виробництва, взаємодії людини з природою й створення необхідних матеріальних і духовних благ, відтворення самої людини на інтернаціональному рівні — з іншого. У широкому значенні З.і.в. охоплює процес інтернаціоналізації продуктивних сил та економічних відносин (в єдності техніко — економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності). У вузькому значенні З.і.в. охоплює лише процес інтернаціоналізації безпосереднього виробництва й відповідних сторін економічних відносин, що функціонують і розвиваються у цій сфері. В цьому випадку формами його вияву на рівні продуктивних сил є інтернаціоналізація процесу техніко — економічного поєднання особистих і речових факторів, взаємодії людини з природою, розвитку людини, працівника. Форми вияву З.і.в. на рівні техніко — економічних відносин — подетальна, поопераційна, технологічна (спеціалізація на певних видах робіт, наприклад, лиття, штампування), повузлова спеціалізація одиничного поділу праці (або його інтернаціоналізація). На основі інтернаціоналізації технологічного способу виробництва З.і.в. діє у сфері економічної власності. На рівні найманого працівника він виявляється у вирівнюванні заробітної плати з урахуванням міжнародної класифікації (див. Вартості робочої сили міжнародна класифікація), уніфікації податкових відрахувань із заробітної плати, соціальних виплат держави на відтворення робочої сили та ін. Якщо йдеться про виробництво у вузькому значенні, З.і.в. виявляється в уніфікації процесів інтенсивності праці, поділу створеного найманими працівниками продукту на необхідний і додатковий (у гармонізації норми додаткового продукту), формуванні інтернаціональної вартості товару "робоча сила" тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити