Економічний енциклопедичний словник

Закон капіталістичного народонаселення — специфічний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідний, сталий і суттєвий зв'язок між нагромадженням капіталу та зростанням резервної армії найманої праці порівняно з середньою потребою капіталу. З.к.н. є конкретизацією загального закону капіталістичного нагромадження. Потреба капіталу в постійній резервній армії праці зумовлена інтенсивним самозростанням капіталу, циклічністю економічного розвитку, основною суперечністю капіталістичного способу виробництва та ін. Конкретніше дія цього закону полягає в тому, що з нагромадженням капіталу, зростанням його технічної та органічної будови збільшується кількість непрацездатного населення, яке є відносно надлишковим порівняно з потребами зростання капіталу (див. Безробіття). Суть З.к.н. обґрунтував К. Маркс. Дія З.к.н. виявляється у формі плинного, аграрного (прихованого) та застійного перенаселення. Протидійними факторами в реалізації З.к.н. є посилення організованості та зростання свідомості найманих працівників, соціалізація економічної системи, контртенденція до зростання органічної будови капіталу, розвиток малого підприємництва та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити