Економічний енциклопедичний словник

Закон Кейнса — сформульований англійським економістом Дж. Кейнсом психолого-економічний закон, згідно з яким люди схильні, як правило, збільшувати споживання із зростанням доходів, але не настільки, як зростає дохід. Щодо категоріальної сутності закону, З.К. відображає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між зростанням доходів, з одного боку, і зростанням схильності до заощаджень та одночасним зниженням схильності до споживання — з іншого. Схильність до заощаджень за зростання доходів населення зумовлена тим, що частина таких доходів, яка зростає, витрачається на придбання товарів тривалого користування, для чого необхідні заощадження, а також намаганням відкласти на "чорний день". Водночас зменшується частка витрат населення на продукти харчування. На макроекономічному рівні формою вияву З.К. є зменшення частки особистого споживання в ефективному попиті за зростання доходу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити