Економічний енциклопедичний словник

Закон композиції — внутрішні, сталі й суттєві зв'язки між усіма необхідними підсистемами та елементами кожної з них, унаслідок взаємодії яких формується цілісна й організована система, цільові функції якої уже як свої аргументи включають цільові функції підсистеми. Система, яка включає зайві, непотрібні підсистеми або елементи, буде неорганізованою або малоорганізованою (залежно від кількості непотрібних підсистем). Крім того, відносини між необхідними підсистемами повинні будуватись на принципах субординації. Якщо такий принцип порушується або якщо необхідній, але другорядній, підсистемі відводиться домінуюча роль, це призводить до порушення вимог З.к., до неорганізованості системи та її руйнування. Так, в економічній системі України 90-х XX ст. вирішальна роль відводилась ринковим важелям регулювання, що спричинило глибоку економічну кризу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити