Економічний енциклопедичний словник

Закон конкуренції — закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між виробниками та споживачами товарів і послуг, а також між їх посередниками (торговельними, фінансово-кредитними інститутами тощо), які (зв'язки) є примусовою силою в боротьбі за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, привласнення найбільших прибутків в усіх сферах суспільного відтворення. Так, у сфері безпосереднього виробництва боротьба ведеться між різними суб'єктами підприємницької діяльності за найвигідніші умови виробництва товарів і послуг, джерела сировини, електроенергії тощо; між цими суб'єктами і найманими працівниками за тривалість робочого дня, інтенсивність праці та інші умови при укладанні колективних договорів, а також між самими найманими працівниками за робочі місця, різні частки необхідного продукту, що визначаються відповідними тарифними розрядами і ставками, їх змаганням за збільшення обсягів виробництва, якості продукції тощо. Форми вияву З.к. — різні види конкуренції (внутрігалузева та міжгалузева, конкуренція на національному та міжнародному рівнях), її форми (вільна, монополістична, олігополістична та ін.), методи (цінова, нецінова, чесна, нечесна та ін.). Комплекс зв'язків, які розкривають сутність З.к. і форми його вияву (див. Конкуренція), роблять його могутньою силою економічного прогресу. Крім того, існують окремі закони конкуренції. Специфічний З.к. має якісні форми свого вияву у сфері промислового, торговельного, банківського та інших видів капіталу, що передбачає свої нетрадиційні методи та об'єкти конкурентної боротьби, її наслідки тощо. В такому аспекті можна говорити про наявність окремих З.к. у межах промислового, банківського та інших форм капіталу. Ці форми капіталу на нижчій стадії капіталізму були об'єднані у межах індивідуальної капіталістичної власності, яку пронизувала вільна (без обмежень з боку держави) конкуренція.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити