Економічний енциклопедичний словник

Закон нерівномірності економічного розвитку — специфічний економічний закон капіталістичного способу виробництва, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між загальним поступальним розвитком підприємств, галузей, сфер економіки, країн та регіонів світового господарства, з одного боку, і нерівномірним прогресом окремих елементів системи продуктивних сил та відносин економічної власності у межах окремих галузей, сфер економіки окремих країн, а також у масштабах світового господарства, його окремих регіонів і країн — з іншого. Найпростіша форма дії цього закону — нерівномірність і стрибкоподібність розвитку окремих підприємств та галузей економіки, виражається у формі стрибкоподібного розвитку окремих монополістичних об'єднань всередині галузі, країни, а ТНК — у межах світового господарства та його регіонів. Останніми десятиріччями серед найпростіших форм З.н.е.р. найбільш помітним є нерівномірний розвиток монополістичних (в т.ч. олігополістичних) об'єднань усередині країни і ТНК у межах світового господарства та його окремих регіонів. Із завершенням формування капіталізму і територіального поділу світу відбувається нерівномірний розвиток окремих країн і регіонів. Одна зі специфічних ознак дії З.н.е.р. — боротьба за зовнішні ринки збуту, джерела сировини, сфери вкладання капіталу тощо — важливий фактор посилення нерівномірності розвитку окремих країн, регіонів світового господарства, зокрема групи найрозвиненіших держав світу та слаборозвинених країн. Специфічний характер дії цього закону в останні десятиріччя виявляється в нерівномірності освоєння передових досягнень науки і техніки, розгортання НТР у різних країнах. Важливу роль у цьому процесі відіграє розгортання інформаційної революції, створення інформаційних технологій. Посилення інтернаціоналізації продуктивних сил, у т.ч. науки, створює можливість стрімкого злету для окремих держав за рахунок використання винаходів, патентів, ліцензій (наприклад, Японії, яка стала другою країною світу за економічним потенціалом).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити