Економічний енциклопедичний словник

Закон прискореного розвитку економічних систем — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між зростанням потреб людини, прогресом технологічного способу виробництва та еволюцією типів і форм економічної власності, внаслідок дії яких (зв'язків) скорочується період існування менш розвинених економічних систем і прискорюється їх трансформація у розвиненіші економічні системи. Людське суспільство виникло більш як 3 млн. років тому і понад 95% цього часу існувало в умовах первіснообщинного ладу. Рабовласницький лад проіснував 52 ст., феодалізм — 12 ст., капіталізм — 5 ст. З середини 50-х XX ст. у надрах економічної системи сучасного капіталізму зароджується соціалістичний спосіб виробництва. Дія З.п.р.е.с. зумовлена дією інших економічних законів. Зокрема, в процесі розвитку людської цивілізації відбувається поступове нагромадження національного багатства, виробничого досвіду людей, наукових знань, розширюється коло їхніх потреб, інтересів, що розширює основу кількісно-якісних перетворень, діалектичного заперечення більш розвиненими економічними формами менш розвинених, взаємопроникнення, взаємозумовленості, взаємозаперечення економічних суперечностей тощо. Особливу роль у дії З.п.р.е.с. відіграє одна із закономірностей розвитку науки, відповідно до якої її прогрес залежить від знань, успадкованих від попередніх поколінь. Внаслідок цього з'явилося чимало моделей соціально-економічного розвитку, зросла інваріантність еволюції економічних систем.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити