Економічний енциклопедичний словник

Закон спадної віддачі — один із сформульованих А. Маршаллом законів ринкової економіки, який полягає в тому, що з певного моменту послідовне приєднання одиниці змінного ресурсу, наприклад праці, до незмінного фіксованого ресурсу (капіталу або землі) дає додатковий або граничний продукт, який зменшується в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу. З.с.в. діє за умови, що кожний додатковий робітник на підприємстві має однаковий рівень освіти, кваліфікації, трудових навичок, розумові здібності тощо. Таким чином за оптимальної кількості зайнятих на підприємстві кожний додатковий працівник робить менший внесок у загальний обсяг виробництва порівняно зі своїм попередником. З.с.в. діє циклічно в окремих історичних умовах і суперечить законам економії часу, зростання продуктивності праці та іншим, що зумовлює його значну неузгодженість із практикою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити