Економічний енциклопедичний словник

Закон як економічна категорія — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між основними протилежними сторонами, властивостями економічних явищ і процесів, між окремими стадіями і ступенями розвитку економічної системи, між різними системами, внаслідок еволюції яких (зв'язків) об'єктивно формується послідовний характер змін у суспільстві. На відміну від законів природи, З. як е.к. відображає закони господарської (або виробничої) діяльності людей і виявляється насамперед через їх матеріальні потреби та інтереси. Зміст категорії "економічний закон" може бути розкритий з урахуванням виділення спільних для двох сторін суспільного способу виробництва (продуктивних сил та економічної власності) економічних законів, законів розвитку економічної власності і продуктивних сил, законів розвитку інших підсистем цілісної економічної системи. В онтологічному аспекті категорія "економічний закон" відображає насамперед економічні зв'язки між людьми з приводу привласнення різних об'єктів власності (засобів праці, робочої сили, необхідного і додаткового продукту та ін.) в усіх сферах суспільного відтворення; в гносеологічному аспекті — взаємозв'язки між такими категоріями, як власність на робочу силу, власність на засоби виробництва, власність на додатковий продукт, трудова власність, між загальними економічними категоріями: виробництвом, обміном, розподілом, споживанням, процесом праці, засобами праці та ін.. Економічні закони діють як закони — тенденції, визначають лише основну лінію, спрямованість розвитку економічної системи, модифікуються багатьма обставинами, не відображаючи всіх відхилень і випадковостей такого розвитку, тобто не є законом всіх окремих випадків. Через них (відхилення й випадковості) пробиває собі дорогу така ознака закону, як необхідність. Тому тенденцію співвідносять із законом лише в статистичних процесах, де наявні індивідуальні відхилення, де необхідність втілюється через певну сукупність випадкових подій, постійних коливань. Для закону — тенденції характерне й те, що одна зі сторін його основної внутрішньої суперечності може домінувати в певний час. Пізнання економічних законів залежить від зрілості економічної системи, що досліджується; від періоду дії закону (для вияву дії закону необхідно, щоб економічні процеси тривали не менше 7 — 10 років); від умілого застосування діалектичного методу дослідження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити