Економічний енциклопедичний словник

Закони розвитку людини економічної — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між людиною — працівником (її рисами, потребами та інтересами) і людиною — власником (її рисами, потребами та інтересами), внаслідок взаємодії яких (зв'язків) у різних сферах суспільного відтворення відбувається вдосконалення та еволюція економічної людини, поступово формується комплекс умов для її трансформації в людину соціальну. При цьому в процесі тривалого розвитку технологічного способу виробництва, особливо за умов автоматизованого виробництва, поступово формується працівник сучасного типу (див. Працівник нового типу) і людина — власник сучасного типу (див. Людина економічна). Тому внаслідок взаємодії окремих рис людини — працівника і людини — власника (отже, відповідних потреб та інтересів) виникають локальні З.р.л.е. Так, внаслідок взаємодії такої риси людини — працівника, як рівень підготовки до організації й управління, з одного боку, і такої риси людини — власника, як управління власністю, з іншого, виникає і розвивається локальний закон перетворення (формування) менеджера нижньої ланки, дрібного бізнесмена (або перетворення найманого працівника в дрібного капіталіста). З.р.л.е. зазнають модифікації внаслідок впливу багатьох факторів на різних етапах еволюції людської цивілізації, причому в окремих суспільно-економічних формаціях можуть бути обґрунтовані специфічні закони розвитку людини економічної.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити