Економічний енциклопедичний словник

Закони соціальні — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між продуктивними силами та елементами системи суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, політичних та ін.). Розрізняють передусім три основні типи З.е.: 1) всезагальні; 2) загальні; 3) специфічні, або стадійні. До першого належать закони, які діють в усіх суспільно-економічних формаціях і охоплюють усі елементи (підсистеми) суспільних відносин — закон визначальної ролі суспільного способу виробництва (єдності продуктивних сил і економічних відносин) в розвитку суспільства, закон прискореного розвитку людської цивілізації. Другий тип — закони, які діють у декількох суспільно-економічних формаціях і охоплюють не всі підсистеми суспільних відносин (наприклад, закон послаблення позаекономічного примусу до праці). Третій тип — соціальні закони, що діють у межах однієї суспільно-економічної формації або на одній з її стадій (закони монополізації, одержавлення). З.е. мають різні форми вияву та реалізації (див. Класифікація соціальних законів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити