Економічний енциклопедичний словник

Закони управління — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між суб'єктами та об'єктами управління, або між керуючою і керованою системами, внаслідок яких (зв'язків), втілених у меті управління та засобах її досягнення, відбуваються необхідні зміни об'єктів управління. Залежно від складності об'єктів управління, змінюється чисельність і структура керуючої системи, функції управлінців, форми управління та ін. Така залежність може бути виражена першим З.у., згідно з яким із ускладненням об'єкта управління відбувається ускладнення і вдосконалення управлінської системи. Залежно від того, відбувається управління предметами, окремими людьми, колективами чи відносинами між ними, відбувається модифікація даного закону на макро- і мікрорівнях. Якщо йдеться про управління основними підсистемами та елементами цілісної економічної системи, то модифікація цього З.у. здійснюється в нових формах. Другим З.у. є наявність внутрішньо необхідних, сталих і суттєвих оптимальних зв'язків між централізованим і децентралізованим управлінням, порушення яких (зв'язків) погіршує якість управління. Третім З.у. є наявність перелічених вище форм зв'язків між стратегічною метою управління, конкретизованою у відповідних цілях і завданнях управління (необхідними ресурсами), з одного боку, та засобами її досягнення — з іншого. У разі порушення таких зв'язків (відсутності таких ресурсів або незначних їх обсягів) мета управління та похідні від неї цілі не будуть досягнуті або реалізовуються частково. Четвертим З.у. на макро- і мікрорівнях є наявність оптимального співвідношення між економічними, правовими та адміністративними важелями управління, яке (співвідношення) змінюється на різних етапах розвитку суспільства та його типу. Ще одним З.у. є наявність внутрішньо необхідних і сталих зв'язків між правами і зобов'язаннями суб'єктів управління, невідповідність між якими погіршує якість управління. Іншою стороною цього закону є відповідність прав і обов'язків керуючої і керованої систем. Управлінська система найдосконаліше функціонує і розвивається лише тоді, коли З.у. не порушуються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити