Економічний енциклопедичний словник

Закономірності розвитку світової валютної системи — найважливіші довготривалі тенденції та властиві їм суперечності, які визначають характерні ознаки і властивості процесу еволюції системи. Такими основними закономірностями є: 1) поступова демонетизація і послаблення ролі американського долара; 2) посилення наднаціонального регулювання цієї системи, в т.ч. на рівні регіональних економічних об'єднань; 3) запровадження колективних валют.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити