Економічний енциклопедичний словник

Закон — тенденція норми прибутку до зниження — специфічний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між методами виробництва відносної додаткової вартості та зростанням органічної будови капіталу, внаслідок дії яких поступово знижується норма прибутку. Основні методи виробництва відносної додаткової вартості — впровадження нової техніки, розширення обсягів виробництва, застосування досконаліших форм і методів організації виробництва і праці, поглиблення спеціалізації виробництва тощо. їх використання зумовлює підвищення суспільної продуктивної сили праці й зростання норми додаткової вартості, а також технічної, вартісної та органічної будови капіталу, наслідком чого є зниження норми прибутку. Науково обґрунтував З.-т.н.п. до з. Маркс. Він характеризував його як тенденцію, тобто закон, абсолютне здійснення якого затримується, уповільнюється, послаблюється, навіть паралізується протидійними факторами (обставинами). В такому випадку підвищення норми прибутку відбувається не пропорційно впливу цих факторів, внаслідок чого він діє у прихованій формі — деяке підвищення норми прибутку в окремі періоди в певних країнах відбувається непропорційно до збільшення норми додаткової вартості. До протидійних факторів Маркс відносив: зростання норми додаткової вартості, зниження заробітної плати нижче від вартості робочої сили, здешевлення елементів постійного капіталу, зростання відносного перенаселення, розвиток зовнішньої торгівлі. На сучасному етапі протидійними факторами є також перехід до переважно інтенсивних методів господарювання, дія закону планомірного розвитку капіталістичної економіки, закону одержавлення економіки, державне та недержавне регулювання економіки, розвиток акціонерної власності, впровадження новітніх форм і методів організації виробництва тощо. Конкретними протидійними чинниками цього закону є зниження фондомісткості виробництва, матеріаломісткості та енергомісткості продукції, використання дешевої робочої сили мігрантів і на підприємствах ТНК та ін. Дія З.-т.н.п. до з. наштовхується на протидію економічних законів зростання продуктивності праці, виробництва зростаючої додаткової вартості, планомірного розвитку, пропорційного розвитку та ін. Внаслідок цього та перелічених вище протидійних факторів З.-т.н.п. до з. у повоєнний період значною мірою втратив свою силу і може розглядатися лише як тенденція (а не закон — тенденція, тим паче — закон), що може діяти лише в окремих періодах. Водночас з урахуванням прихованої форми цей закон і нині діє як закон-тенденція. Внаслідок впливу цих факторів середньорічна норма прибутку у США 1900-1914 становила 9,8 %, 1915— 1929 - 10,9%, 1930-1939 - 2,1%, 1940-1947 - 13,0%, 1948-1965 - 13,5%, 1966-1980 - 13%, 1980- 1996 — 12,5%. Найважливішими внутрішніми суперечностями цього закону є суперечності між: 1) метою капіталістичного виробництва і засобами її досягнення; 2) між виробництвом і споживанням, виробництвом і платоспроможним попитом населення; 3) між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити