Економічний енциклопедичний словник

Залишок Солоу — макроекономічний показник, який дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва і характеризує технологічний прогрес. Обчислюють З.С. як різницю між показниками приросту обсягів виробництва у грошовому вираженні й приростом витрат на фактори виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити