Економічний енциклопедичний словник

Заощадження — частина отриманого індивідуумом, сім'єю, населенням грошового доходу, яка не йде на споживання, а відкладається для здійснення майбутніх покупок і задоволення відповідних потреб. Тому 3. скорочують обсяг споживання товарів і послуг. З точки зору процесу відтворення 3. забезпечують безперервність споживання та його поступове зростання. Крім того, 3. щільно пов'язані з виконуваною грошима функцією нагромадження та з потенційним попитом споживачів. Розрізняють також надлишкові (або вимушені) 3. (див. Заощадження вимушені) та ірраціональний попит, коли грошові доходи населення випереджують його платоспроможний попит. У західній економічній літературі виділяють середню схильність до 3. Негативно впливають на споживання і нагромадження високі податки та їх зростання. Деякі 3. в капіталістичному суспільстві здійснюються з метою уникнення фінансових проблем, впливу на владу та її досягнення, у разі несвоєчасної виплати дивідендів тощо. 3. в різних розмірах здійснюють власники робочої сили (наймані працівники) і власники капіталу (клас капіталістів), різні верстви і прошарки цих класів. Негативно вплинули на процес 3. в Україні у 90-х XX ст. — на початку XXI ст. втрата трудових 3. у розмірі 84 млрд.крб, тотальне зубожіння населення, високі темпи інфляції, діяльність фінансових пірамід, значні заборгованості з виплати заробітної плати та часткова її виплата у натуральній формі, інші чинники. У 2003 3. населення становили в середньому 100 дол. на одну особу, у Польщі наприкінці 90-х — близько 1300 дол. Основна частка 3. у деяких розвинених країнах спрямовується на придбання акцій і облігацій (у Бельгії — 46%, Фінляндії — 50%, Італії — 47%, Іспанії — 39%, Швеції — 29%), в інших країнах — у готівку і депозити (Франції — 40%, Німеччині — 39%); значно менша частка — в інвестиційні фонди (у Бельгії і Франції — 15%, Швеції — 20%) та страхові пенсійні нагромадження (Великобританії — 57%).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити