Економічний енциклопедичний словник

Запаси корисних копалин — кількість мінеральної та органічної сировини в надрах Землі, виявлена під час геологорозвідувальних робіт. Залежно від ступеня освоєння і використання родовищ, З.к.к. поділяють на категорії А, В, С. У категорії А виділяють: А, — достатньо вивчені, розвідані й підготовлені до видобутку, призначені для експлуатаційних робіт підприємств; А2, так само, як і А1, достатньо вивчені, розвідані й підготовлені до видобутку, призначені для проектування та будівництва підприємств; В — геологічно зумовлені, відносно розвідані запаси з попередньо вивченим складом і властивостями, які покладено в основу їх технологічного використання. До категорії С відносять запаси для організації геологорозвідувальних робіт, запаси, визначені на основі їх геологічного вивчення або геологічного прогнозу. З.к.к. в Україні оцінюються приблизно у 7 трлн дол.; Росії — 30 трлн дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити