Економічний енциклопедичний словник

Засновницькі документи підприємства — статут і засновницький (установчий) договір (з урахуванням їх структури), які підтверджують статус юридичної особи. Для створення малих приватних підприємств, заснованих на особистій власності фізичної особи та його власній праці, потрібен лише статут підприємства; для відкритого товариства, командитного товариства, розширеного командитного товариства, негласного товариства — засновницький договір; для всіх інших видів підприємств — статут і засновницький договір (див. Статут). Основні розділи засновницького договору: предмет і мета діяльності підприємства; його юридичний статус; статутний фонд і його частка в загальному обсязі витрат; вклади учасників у речовій та вартісній формах, а також у статутному фонді; умови й порядок кредитування; передбачувані обсяги виробництва, в т.ч. для експорту; порядок нагромадження і розподілу прибутку, податки на прибуток; права та обов'язки засновників; структура управління; порядок оплати праці працівників; система постачання і збуту продукції; форми контролю за діяльністю та якістю продукції; комерційна таємниця; відповідальність за порушення договору; порядок ліквідації підприємства. Важливими в договорі є також положення про форми відповідальності учасників за невиконання взятих зобов'язань, про порядок вирішення суперечок, умови розірвання або подовження договору та ін. Підписанню засновницького договору, як правило, передує ретельне комплексне техніко — економічне обґрунтування діяльності підприємства, передусім розрахунку статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на функціонування підприємства та ін. У засновницьких документах про створення акціонерного товариства повинні міститися дані про види акцій, які воно випускатиме, їх номінальну вартість та кількість, співвідношення різних видів акцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити