Економічний енциклопедичний словник

Засоби виробництва — сукупність предметів праці та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг (див. Виробництво). Розрізняють активні та пасивні З.в. В економічній теорії однозначної оцінки З.в. не існує. Марксистська політекономія вивчає З.в. щодо суспільно-економічної форми їх присвоєння у поєднанні з їх ефективним використанням, а також відповідного впливу на умови праці та становище робітника у виробничому процесі, стверджуючи, зокрема, що З.в. у руках капіталіста є засобом безоплатного привласнення значної частини результатів праці найманих працівників. Критики цієї теорії аналізують З.в. залежно від їх ефективного використання, зниження матеріальних витрат на одиницю продукції, забезпечення її високих споживчих властивостей, інших параметрів, властивих регульованій ринковій економіці, й ототожнюють З.в. у всіх суспільно-економічних формаціях з капіталом. Такий метафізичний підхід враховує лише речовий зміст капіталу (див. Капітал), але ігнорує їх суспільну форму.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити