Економічний енциклопедичний словник

Збут — комплекс післявиробничих операцій, які здійснюють юридичні та фізичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу покупцеві. Основні функції збуту: 1) продовження процесу безпосереднього виробництва (доробка і підготовка до продажу). Підготовка до продажу охоплює сортування, фасування, пакування та маркірування. Доробка товару часто здійснюється для пристосування його до місцевих умов, зокрема до вимог регіональної системи стандартів; 2) остаточне визначення вартості й ціни товарів з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції; 3) посилення конкурентоспроможності товару завдяки рекламі, наданню комплексу післяпродажних послуг тощо; 4) дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі вивчення потреб покупців. Конкретизацією категорії "збут товарів" є поняття "канал збуту". Складова частина 3. — продаж товарів, тобто особисте ділове спілкування продавця і покупця щодо якості й ціни товару, спрямоване на передання продавцем товару покупцеві за грошову оплату. Головним методом 3. товарів є опосередкований 3., який здійснюється через товарні біржі, торгові доми, супермаркети та посередницькі структури. Другий за значенням метод 3. товарів — безпосередній, за якого між виробниками і споживачами немає посередників. Формою безпосереднього та опосередкованого 3. є реалізація товарів і послуг за телефоном. Важливий метод 3. товарів — торгівля у кредит.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити