Економічний енциклопедичний словник

Земельна рента — економічна форма реалізації власності на землю, яка виражає відносини юридичної (закріплені в договорі оренди) та економічної власності між власниками землі і орендарями, з одного боку, і найманими працівниками, з іншого, з приводу створення сільськогосподарської продукції та привласнення її певної частини у різних формах ренти. За феодалізму існувало три основні форми З.р.: відробіткова (панщина), продуктова і грошова. Панщина підривала стимули до праці. Згодом відробіткову З.р. було змінено продуктивною. З розвитком товарних відносин продуктова З.р. набуває форми грошової ренти. З.р. зберігається і за капіталізму, але містить лише частину додаткового продукту й механізм її утворення інший, ніж за феодалізму. Якщо раніше вона відображала відносини економічної власності між землевласниками і селянами — кріпаками, то за капіталізму землевласник вступає у відносини з капіталістом — орендарем, який вкладає свій капітал у сільськогосподарське виробництво і виробляє сільськогосподарську продукцію на суто капіталістичній основі. Тому З.р. існує у формі орендної плати орендаря землевласнику за тимчасове користування землею. Якщо на цій землі є споруди (склади, іригаційна система тощо), орендар додатково платить за користування ними, а орендна плата є більшою за ренту. Розрізняють три основні форми З.р.: 1) абсолютну, 2) диференціальну, 3) монопольну. Причина утворення абсолютної З.р. — монополія приватної власності на землю, умова виникнення — низька органічна будова капіталу в сільському господарстві, джерело — праця сільськогосподарських найманих працівників та частково управлінська праця орендаря або землевласника (див. Абсолютна земельна рента). Причина утворення диференціальної ренти — монополія на землю як об'єкт господарства, умова — відмінності в родючості та розташуванні ділянок щодо ринку збуту сільськогосподарської продукції, джерело — аналогічне (див. Диференціальна земельна рента). Монопольна З.р. утворюється внаслідок приватної власності на землю (причина) з рідкісними, а тому монопольними якостями, що дають можливість виробляти рідкісні види продукції й за рахунок цього встановлювати на них монопольно високі ціни (умова виникнення); джерело — праця найманих сільськогосподарських працівників і доходи тих споживачів, які купують цю продукцію за монопольно високими цінами. Наявність цих форм З.р. слугує основою для виділення природної ренти, ренти продуктивності і ренти відстані. Водночас всі форми З.р. як специфічне джерело мають різний за величиною, але найбільший у сільському господарстві, синергічний ефект, що виникає під час взаємодії праці людини з родючістю землі. З приводу створення та розподілу З.р. існують різні точки зору (див. Теорія земельної ренти).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити