Економічний енциклопедичний словник

Земельний державний кадастр — комплекс відомостей і документів, які містять систему достовірних даних про природний, господарський і правовий стан земель для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів країни. Дані З.д.к. — основа для розрахунку земельного податку, вартості (ціни) землі, орендної плати, рентних платежів. Основними елементами сучасного З.д.к. є: 1) реєстрація землекористувань; 2) державний облік кількості земель; 3) бонітування ґрунтів; 4) економічна оцінка землі. Залежно від змісту й порядку проведення робіт З.д.к. поділяють на основний і поточний. Основний З.д.к. містить всебічну інформацію про загальні площі землекористувань і землеволодінь, склад угідь, якісний стан земель (бонітування ґрунтів та економічна оцінка). Поточний З.д.к. полягає у виявленні та внесенні до земельно-кадастрових документів змін, що відбулися у використанні земель після проведення основного З.д.к.

обстежень, бонітування ґрунтів та економічного оцінювання земель тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити