Економічний енциклопедичний словник

Зовнішня торгівля — торгівля між різними країнами і міжнародними економічними угрупованнями світу у формі експорту та імпорту товарів та система економічних відносин, що при цьому виникають і розвиваються. Базується на міжнародному поділі праці, спеціалізації та кооперації окремих країн у виробництві певних товарів і послуг, використанні досягнень НТР та ін. Сума експорту та імпорту — зовнішньоторговельний оборот країни. Співвідношення надходжень і платежів з експорту та імпорту товарів за певний період є торговельним балансом. Розвитку З.т. властива низка закономірностей (див. Закономірності розвитку міжнародної торгівлі). Водночас при цьому виникають такі проблеми, як кредитний ризик, небезпека зміни курсів іноземних валют і фінансовий ризик, відмінності в національних законах, правилах, державних постановах щодо експорту та імпорту, загроза їх зміни. В Україні лише незначна частка торгівлі базується на міжнародній кооперації та спеціалізації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити