Економічний енциклопедичний словник

Золотий запас (золоте забезпечення) — резервний фонд золота в злитках і монетах, який перебуває в розпорядженні держави (центрального банку) і використовується для здійснення міжнародних платежів, забезпечення стабільності національної валюти і створення резервного фонду для платежів за вкладами. Після 1971 (з часу припинення обміну доларів на золото) централізовані запаси монетарного золота у більшості країн значно зменшилися. Крім таких запасів існують приватні тезавраційні накопичення банків, фірм, окремих осіб. З втратою золотом своїх грошових функцій З.з. не використовують і для здійснення міжнародних платежів, тобто погашення сальдо платіжних балансів. З цією метою використовують іноземні валюти, грошові одиниці міжнародних економічних організацій. Монетарний метал, що зберігається у сховищах, лише опосередковано (через продаж на ринках золота за кредитно-паперові гроші) може виконувати цю роль. Його рух здійснюється в товарній формі, тобто обігу як товару. З.з. в Україні 2004 становив бл. 15 т.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити