Економічний енциклопедичний словник

Зрівняльний розподіл — розподіл суспільного продукту між класами, соціальними верствами, прошарками та окремими особами, що характеризується відсутністю суттєвої диференціації в доходах залежно від кількості та якості праці. З.р. матеріальних благ переважав у первісному суспільстві, значною мірою був поширений і в СРСР. Наростання, особливо у 70 — 80-ті, зрівняльних тенденцій у розподілі значною мірою зумовлювалось принципами формування фондів заробітної плати підприємства та фондів матеріального стимулювання, джерелом яких був прибуток, недосконалістю тарифної системи, відсутністю або обмеженістю розподілу за власністю. Відсутність розумної диференціації в доходах стала однією з головних причин низького рівня мотивації до праці, що стримувало зростання продуктивності праці, поліпшення якісних показників у роботі. В Україні 90-х XX ст. зрівняльні тенденції в державному секторі економіки, особливо у бюджетній сфері, а також у пенсійному забезпеченні наростали.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити