Економічний енциклопедичний словник

Ієрархія (гр. hierarchia — священна влада) — принцип структурної організації та спосіб побудови складних багаторівневих систем, який полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями — від вищого до нижчого — за наявності структурної та функціональної спеціалізації цих рівнів (їх окремих елементів), відносної самостійності. За цього принципу кожний вищий рівень та суб'єкт, який його очолює, є керівним щодо нижчих рівнів, а на найвищому рівні здійснюються здебільшого функції узгодження, координації та інтеграції. Потреба в існуванні ієрархічних систем зумовлена складністю управління структурами різноманітних систем, окремих елементів (макроекономічних і мікроекономічних) економіки, необхідністю використання значною кількістю працівників та іншими факторами.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити