Економічний енциклопедичний словник

Імітування економічних процесів — метод дослідження, який полягає в імітації процесу функціонування систем і об'єктів, розвитку ситуацій і процесів, дії схем і алгоритмів з метою визначення характеристик поведінки об'єкта дослідження. В разі утруднення або неможливості побудови математичних оптимізаційних моделей для проведення експериментів відтворюють, імітують за допомогою комп'ютерів перебіг процесу чи залежність зміни результатів функціонування досліджуваного об'єкта від вхідних параметрів. Метод імітаційного моделювання реалізується у створенні програмного алгоритму процесу функціонування об'єкта дослідження чи розвитку ситуації з урахуванням обраного рівня деталізації. Основними етапами імітаційного експерименту є: а) постановка задачі; б) збирання емпіричних даних та аналіз інформації; в) створення або вибір моделі; г) експерименти з моделлю; д) аналіз результатів експериментів; е) надання результатів замовнику.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити