Економічний енциклопедичний словник

Імперіалізм (лат. imperium, англ. imperialism — влада, панування) — економічна система на вищій стадії капіталізму, яка базується на пануванні різних форм монополістичного капіталу (промислового, фінансового, транснаціонального тощо), їх поєднанні з економічною силою держави, підкоренні інших форм капіталу та некапіталістичної власності, вивезенні капіталу, економічному й територіальному поділах світу. Водночас, на думку багатьох західних учених, поняття "І." виражає загальне прагнення держави, народу або нації до влади над іншими державами; процес завоювання цієї влади і постійне панування одного народу або держави над іншими. Внаслідок цього ототожнюються поняття "І." та "імперія", "І." і "колоніалізм". І. також розглядається як явище, властиве багатьом історичним ступеням розвитку людства. Виходячи з цього, в історичному розрізі виділяють ассирійський, римський І. тощо. Встановлення панування держави, народу, нації над іншими державами здійснюється політичними, військовими, економічними, культурними засобами. Існувала ще ленінська теорія (і методологія) І., згідно з якою І. властивий капіталістичному способу виробництва лише на вищій стадії (тобто з початку XX ст.) і характеризується пануванням монополій, злиттям банківського монополістичного капіталу з промисловим і утворенням фінансового капіталу, вивезенням капіталу, економічним поділом світу міжнародними монополіями й територіальним поділом світу між великими державами. Окрім ленінської концепції І., певного поширення набула теорія мирного ультраімперіалізму К. Каутського. Під І. Каутський в узагальненому вигляді розумів політику, яку здійснював фінансовий капітал, а конкретніше — визначав його як прагнення кожної промислової капіталістичної нації приєднати до себе або підкорити якнайбільше аграрних областей, незалежно від того, якими націями вони заселені. Така характеристика є однобічною. Оцінюючи ленінську теорію І. загалом, слід уникати крайнощів; з одного боку, вважати її найдосконалішою з-поміж економічних концепцій І. XX ст., з іншого — ігнорувати як теоретично безплідну. Окремі ознаки І. існують і за сучасних умов. Наприклад, економічний І. набуває форми панування наймогутніших кран світу над більшістю слаборозвинених країн — неоколоніалізму. Дж. Гелбрейт називає "новим І." діяльність розвинених країн у слаборозвинених. Окремі ознаки імперіалістичної країни притаманні Ізраїлю (окупація частини палестинських територій) та США (які проголосили зоною своєї національної безпеки весь світ, здійснили агресію проти Югославії та Іраку і збираються це робити в деяких інших країнах); засобами економічної агресії є поширення принципів ринкового фундаменталізму на весь світ за одночасного активного використання нових протекціоністських важелів. Цю стратегію проголосив зокрема Дж. Буш 2002; "Ми будемо активно працювати, щоб принести надію демократії, розвитку, вільний ринок і вільну торгівлю в кожний куточок земної кулі". Активно "працювати" в даному напрямі допомагає зосередження військ США у понад 80 країн світу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити