Економічний енциклопедичний словник

Імперія (лат. imperium — влада, наказ) — велика наддержава, яка утворюється шляхом насильницького приєднання інших держав у формі колоній, напівколоній тощо. В історії розвитку людства найбільшими І. були Римська, Візантійська, Британська, Німецька (нацистська), Французька, Російська. Основними ознаками І. з точки зору економіки є узурпація власності країн, які входять до її складу, привласнення основної частини багатств, створених поневоленими народами, надмірна централізація економічної влади в руках єдиного центру, низький життєвий рівень поневолених народів, бюрократичний характер управління та ін. Своєрідний тип І. існував у СРСР, тобто з економічного погляду протягом значного періоду (за винятком сталінського режиму) в цій державі не існувало панування одного народу над іншим, але панувала верхівка партійного, господарського й державного апарату. Більше того, за рахунок одних республік долалася соціально-економічна відсталість інших. Водночас для СРСР впродовж значного періоду певною мірою були характерні політичний, національний, культурний, духовний види І. Найважливішими ознаками І. у сфері політичних відносин є агресивна та експансіоністська політика, насильницька асиміляція, депортація окремих народів, відсутність самоврядування серед поневолених країн та ін. Найважливішими соціально-економічними причинами загибелі І. були відсутність у поневолених народів стимулів до праці, до впровадження нової техніки, гіперцентралізація економічної та політичної влади, економічна дискримінація переважної більшості населення колоній та напівколоній, їх боротьба за національне визволення тощо. Американський філософ і політолог С.Хантінгтон називає сучасними І. США, Японію і Китай, оскільки вони належать до геополітичних структур, посідають певне місце у світовій системі поділу праці, мають у своєму складі декілька етносів та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити