Економічний енциклопедичний словник

Імпорт (лат. importare — ввозити) — ввезення з- за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації та застосування на внутрішньому ринку. В основі І. — міжнародний поділ праці, природні умови (наявність мінеральних і сільськогосподарських ресурсів тощо), рівень розвитку продуктивних сил та інші фактори. Обсяг І. також залежить від розміру експортної виручки, економічної кон'юнктури, валютних резервів країни. З часу розгортання НТР в І. розвинених країн світу зростає частка машин і устаткування, різноманітних послуг тощо (див. Закономірності розвитку міжнародної торгівлі). І. регулюється митними тарифами, квотуванням і ліцензуванням продукції. В обсяг І. входить також зворотне ввезення з- за кордону товарів вітчизняного виробництва, які не підлягали там переробці — реімпорт. І. в оптимальних обсягах сприяє економії робочого часу, зростанню продуктивності праці, зниженню витрат виробництва, якнайповнішому задоволенню потреб населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити