Економічний енциклопедичний словник

Амортизація (лат. armotizatio — погашення, сплата боргу) — процес поступового перенесення вартості основних фондів (зарахування її до витрат виробництва чи обігу) в міру їх зношування на виготовлену продукцію і використання цієї вартості, тобто амортизаційних відрахувань, для простого або розширеного відтворення зношених засобів праці. Необхідність А. випливає з того, що засоби праці в процесі виробництва функціонують протягом багатьох років, але зберігають при цьому свою натуральну форму. Розрізняють фізичне і моральне зношування основних фондів. Фізичне зношування — це втрата ними своєї споживної вартості, а водночас і вартості. При цьому відбувається перенесення їх вартості на новостворений продукт. Відповідне зменшення вартості основних фондів має місце й тоді, коли вони не використовуються. Таке зношування не компенсується. Моральне зношування — це втрата основними фондами своєї вартості, яка не переноситься на вартість створюваного продукту (див.: Відрахування амортизаційні; Моральне зношування основних фондів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити