Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Інвентаризація

Інвентаризація (лат. inventarius — розпис, опис) — перевірка і контроль фактичної наявності господарських засобів, майна та відповідності даним бухгалтерського обліку на певну дату з метою з'ясування економічної доцільності та правової обґрунтованості використання ресурсів, дотримання фінансової дисципліни тощо. Об'єкти І.: основні та оборотні фонди, цінні папери, платіжні засоби, розрахунки та ін. Розрізняють І.: а) за обсягом управлінських завдань — комплексна та цільова; б) за ступенем охоплення досліджуваних одиниць обліку — повна й часткова; в) за особливостями організації — планова й несподівана; г) за терміном підконтрольного періоду — періодична й поточна. Для проведення І. створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі перших керівників та інших посадових осіб (в т.ч. головного бухгалтера).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити